NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ

PYTANIA i ODPOWIEDZI

OCZEKUJESZ SZYBKIEJ INFORMACJI

Każdy z nas ma wątpliwości i wtedy potrzebujemy szybkich odpowiedzi. Poniżej zamieściliśmy listę często pojawiających się pytań związanych ze współpracą z biurem rachunkowym. W przypadku gdy nie czują się Państwo usatysfakcjonowani uzyskaną odpowiedzią lub po prostu jej braku zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego  lub zadania pytania drogą e-mailową lub wykorzystaniem naszego formularza kontaktowego.

OGÓLNE

Tak. Wynika to z przepisów art. 43 do 46a ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475) oraz przepisów art. 76a do 79 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591). Nasze biuro jest również ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie naszego biura w tym zakresie wykracza poza ustalone standardy.

Dokumenty do biura można przekazać na kilka sposobów:
– osobiście,
– pocztą,
– kurierem,
– elektroniczne.

Dokumenty możemy również odebrać osobiście, jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie.

Wszelkie obowiązki leżące po stronie klienta opisane są w zawieranej umowie. Najważniejszym obowiązkiem jest terminowe dostarczanie potrzebnych dokumentów oraz regulowanie bieżących zobowiązań budżetowych.

Zważywszy na fakt, iż większość zadań księgowych jest przewidywalna i skalowana, wynagrodzenie jest kalkulowane najczęściej na podstawie takich parametrów jak: ilość dokumentów księgowych, zakres prac, ilość i rodzaj przygotowywanych raportów albo też ilość pracowników zgłoszonych do obsługi kadrowej czy płacowej.
Wynagrodzenie zawsze jest kalkulowane w sposób indywidualny.
Współpraca z nami pozwala na redukcję kosztów nawet od 25 – 50% wobec opcji posiadania wewnętrznej księgowości.

Za obsługę księgową płacimy „z dołu” .Moment wykonania zapłaty regulują zapisy umowy i jest to 5 dzień kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonywaliśmy księgowań (np. za prace wykonane w marcu płacimy do 5 kwietnia).

Oczywiście, że tak. Spółka cywilna to spółka osobowa. Obsługujemy wszystkie formy prawne działalności gospodarczych, w tym spółki osobowe, do których zaliczamy:
– spółkę cywilną,
– spółkę jawną,
– spółkę komandytową,
– spółkę komandytowo-akcyjną,
– spółkę partnerską.

Tak!?!?. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na charakter swojej prawnej konstrukcji zobligowane są do rozliczania się z wykorzystaniem Ksiąg Handlowych (tzw. pełna księgowość).

Dostęp do danych bez względu na to, gdzie fizycznie się one znajdują, w formie elektronicznej czy papierowej, jest w zasadzie swobodny. Co więcej, obecność niezależnego księgowego, wdrożenie zewnętrznych zasad kontroli, indywidualnie dobrane raporty i zestawienia oznaczają, iż z jednej strony podniesione jest bezpieczeństwo w zakresie informacji finansowej, z drugiej zaś kadra zarządzająca otrzymuje rzetelną i terminową informację finansową niezbędną do zarządzania spółką co umożliwia większą kontrolę.
Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnione osoby w firmie.

Poszukiwania biura zajmującego się księgowością najlepiej zacząć przed uruchomieniem planowanej działalności gospodarczej.

Zespół biura doradzi wybór formy opodatkowania, czy zostać podatnikiem VAT oraz przedstawi podstawowe obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaże jak rozwiązać problem wprowadzenia majątku do firmy. Przedstawi wszelkie aspekty związane z ewentualnym zatrudnieniem pracowników.

Nasze biuro pomoże w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zarejestruje firmę drogą elektroniczną na stronie CEIDG i wykona wiele innych czynności administracyjnych.

 

PODATKOWE

Biuro, w imieniu naszych klientów, wysyła drogą elektroniczną wszystkie wymagane formularze i deklaracje do US i ZUS. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i podpisania papierowej wersji formularza UPL-1, który ustanawia pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oczywiście, że tak. Jednakże wcześniej klient musi dostarczyć do nas potrzebne informacje konieczne do ujęcia w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów 1 lipca 2018 roku został wprowadzony obowiązek tworzenia przez podatników Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Nowe przepisy wymagają wysyłania JPK w postaci elektronicznej. 

W zależności od charakteru pliku JPK będą wysyłane cyklicznie:
JPK_VAT – co miesiąc,
JPK_PKPIR, JPK_EWP – na żądanie organu kontroli.

Na wybór formy opodatkowania jest czas:

  • Do 20 stycznia zmiany formy opodatkowania musi dokonać przedsiębiorca, którego dotyczy karta podatkowa.
  • W terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym w danym roku był pierwszy przychód zmiany dokonuje podatnik, gdy chodzi o zmianę w zakresie zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu. Wyjątek dotyczy grudnia, gdzie zmiana musi być zgłoszona do końca tego miesiąca do 20 stycznia roku podatkowego

lub

  • do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w którym można dokonać wyboru formy opodatkowania – przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej

lub

  • przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach, jeżeli wyboru formy opodatkowania nie dokonano we wniosku o wpis do CEIDG.

KADROWE

W ramach umowy prowadzimy rozliczenia kadrowo-płacowe oraz ZUS. Aby zgłosić pracownika, należy w ciągu 5 dni przesłać informację do naszego biura na adres e-mailowy – biuro@br-idea.pl lub dostarczyć osobiście. Na podstawie przesłanych informacji i dokumentów dokonamy wszelkich formalności rejestracyjnych w ZUS.
Informujemy, że możesz również zlecić naszej firmie przygotowanie wzorów umów, regulaminów itp.